Metināšanas stieple

Pusautomātiskajai elektroloka metināšanai paredzētā metināšanas stieple iedalās monolītajā un pulverveida stieplē.

Monolītā stieple iedalās:

  • pēc izmantošanas mērķa – oglekļa, leģētu tēraudu, krāsaino metālu u.c. metināšanai paredzētā metināšanas stieple
  • pēc metināšanas šuves metāla mehāniskajām īpašībām 

Metināšana ar monolīto stiepli (ar vara pārklājumu vai bez) noris aizsarggāzes (CO2, Ar vai Ar + CO2 maisījums) vidē.

Izšķir  pašaizsargājošās (metināšanai bez aizsarggāzes) un darbam ar aizsarggāzi (CO2, Ar vai Ar + CO2 maisījums) paredzētās pulverstieples.

Pulverstieples galvenokārt klasificē šādi:

  • pēc izmantošanas mērķa – oglekļa, leģētu tēraudu, krāsaino metālu u.c. metināšanai paredzētā metināšanas stieple
  • pēc pulvera – kušņu sastāva – rutila – organiskie, karbonātfluorītie, rutila, bāziskie u.c.
  • pēc metināšanas šuves metāla mehāniskajām īpašībām

Argona – elektroloka metināšanas procesā izmanto vienu metru garus monolītās stieples stieņus. Metināšanas stieples izvēle ir identiska MIG/Mag metināšanas stieplei.
Kā aizsarggāze šim metināšanas procesam tiek izmantots tikai 100% argons.

Metināšanas stieples diametrs tiek izvēlēts vadoties pēc metināmā materiāla biezuma.