Metināšanas elektrodi

Elektroloka metināšanai ar pārklājuma elektrodiem paredzētie elektrodi sastāv no metināšanas stieples un tās pārklājuma. Pārklājums paredzēts stabilai metināšanas loka degšanai un metināšanas vannas aizsardzībai no atmosfērā esošā slāpekļa. Pārklājuma sadegšanas rezultātā rodas izdedži un gāze. MMA metināšanas procesa elektrodus var iedalīt šādi:

  • pēc to izmantošanas mērķa – oglekļa, leģētu tēraudu, čugunu, krāsaino metālu metināšanas elektrodi, uzkausēšanas vai griešanas elektrodi
  • pēc pārklājuma veida – celulozes, rutila, bāziskie, u.c.
  • pēc metināšanas šuves metāla mehāniskajām īpašībām 

Metināšanas elektrodu diametrs tiek izvēlēts vadoties pēc metināmā materiāla biezuma.