MMA METINĀŠANAS ELEKTRODI

Elektroloka metināšanai ar pārklājuma elektrodiem paredzētie elektrodi sastāv no metināšanas stieples un tās pārklājuma. Pārklājums paredzēts stabilai metināšanas loka degšanai un metināšanas vannas aizsardzībai no atmosfērā esošā slāpekļa. Pārklājuma sadegšanas rezultātā rodas izdedži un gāze. MMA metināšanas procesa elektrodus var iedalīt šādi:

  • pēc to izmantošanas mērķa – oglekļa, leģētu tēraudu, čugunu, krāsaino metālu metināšanas elektrodi, uzkausēšanas vai griešanas elektrodi
  • pēc pārklājuma veida – celulozes, rutila, bāziskie, u.c.
  • pēc metināšanas šuves metāla mehāniskajām īpašībām

Metināšanas elektrodu diametrs tiek izvēlēts vadoties pēc metināmā materiāla biezuma.

APSKATIES

MIG-MAG/TIG METINĀŠANAS STIEPLE

Pusautomātiskajai elektroloka metināšanai paredzētā metināšanas stieple iedalās monolītajā un pulverveida stieplē.

Monolītā stieple iedalās:

  • pēc izmantošanas mērķa – oglekļa, leģētu tēraudu, krāsaino metālu u.c. metināšanai paredzētā metināšanas stieple
  • pēc metināšanas šuves metāla mehāniskajām īpašībām

Metināšana ar monolīto stiepli (ar vara pārklājumu vai bez) noris aizsarggāzes (CO2, Ar vai Ar + CO2 maisījums) vidē.

Izšķir  pašaizsargājošās (metināšanai bez aizsarggāzes) un darbam ar aizsarggāzi (CO2, Ar vai Ar + CO2 maisījums) paredzētās pulverstieples.

Pulverstieples galvenokārt klasificē šādi:

  • pēc izmantošanas mērķa – oglekļa, leģētu tēraudu, krāsaino metālu u.c. metināšanai paredzētā metināšanas stieple
  • pēc pulvera – kušņu sastāva – rutila – organiskie, karbonātfluorītie, rutila, bāziskie u.c.
  • pēc metināšanas šuves metāla mehāniskajām īpašībām

Argona – elektroloka metināšanas procesā izmanto vienu metru garus monolītās stieples stieņus. Metināšanas stieples izvēle ir identiska MIG/Mag metināšanas stieplei.
Kā aizsarggāze šim metināšanas procesam tiek izmantots tikai 100% argons.

Metināšanas stieples diametrs tiek izvēlēts vadoties pēc metināmā materiāla biezuma.

APSKATIES

CITI METINĀŠANAS MATERIĀLI

Bez galvenajiem metināšanas materiāliem (MMA elektrodi, MIG/MAG – TIG metināšanas stieple) argona – elektroloka metināšanai nepieciešami nekūstoši volframa elektrodi. Šo elektrodu sastāvs variē, piemēram, metinot ar maiņstrāvu vai līdzstrāvu tiek izmantoti dažāda sastāva metināšanas elektrodi. Gāzes metināšanas procesā pamatā tiek izmantots oglekļa tērauds. Cietlodēšanai parasti izmanto misiņa stiepli vai ar sudrabu leģētu misiņa stiepli. Stieple metināšanai zem kušņiem visbiežāk tiek izmantota lielos metālapstrādes uzņēmumos, šīm stieplēm to lielā diametra dēļ nepieciešamas lielas metināšanas. Šo metināšanas stiepļu izvēle notiek analoģiski MIG/MAG metināšanas stieplei.

APSKATIES